Skip to main content

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ YÊN THỊNH

 

 

Số:05/TB-UBND

Thông báo lịch thu nhận hồ sơ cấp

CCCD, định danh điện tử trên địa bàn xã Yên Thịnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 

 

 

                  Yên Thịnh, ngày 28 tháng 02 năm 2023

 

                                                THÔNG BÁO

                   

          Căn cứ Thông báo số 243/TB-CAH ngày 27/02/2023 của Công an huyện Hữu Lũng về lịch thu nhận hồ sơ cấp CCCD có gắn chíp điện tử, thu nhận hồ sơ định danh điện tử trên địa bàn xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng. UBND xã Yên Thịnh thông báo lịch thu nhận hồ sơ cấp CCCD có gắn chíp điện tử, thu nhận hồ sơ định danh điện tử trên địa bàn xã như sau:

          1. Lịch cấp

          - Thu nhận tại Trụ sở Công an xã Yên Thịnh xã từ: 07h30 đến 17h00 từ ngày 02/3/2023 đến ngày 10/3/2023.

          2. Đối tượng

          - Cấp CCCD:

          Thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho công dân chưa làm CCCD, các trường hợp cấp đổi, cấp lại.

          - Thu nhận tài khoản định danh điện tử:

          Công dân đã được cấp thẻ CCCD tuổi từ 14 đến 60 tuổi, thường xuyên hoặc có phát sinh thực hiện các thủ tục hành chính, các giao dịch hành chính.

          Công dân làm việc trong lĩnh vực công nghệ, viễn thông, ngân hàng;

          Cán bộ, công chức cơ quan, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang;

          Cán bộ, công nhân đang làm việc tại các nhà máy.

          3. Lệ phí:

          - Công dân chuyển từ CMND sang thẻ CCCD: 30.000đ.

          - Đổi thẻ CCCD bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm; đặc điểm nhận dạng; xác định lại giới tính; quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân yêu cầu: 50.000đ.

          - Cấp lại thẻ CCCD do bị mất; được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam: 70.000đ.

          - Thu nhận tài khoản định danh điện tử: 0 đồng.

          4. Trang phục: Trang phục lịch sự, mặc áo có cổ, không để móng tay dài, không trang điểm quá đậm(đối với phụ nữ), đầu tóc gọn gàng, không đeo kính khi chụp hình, riêng đối với đồng bào dân tộc có thể mặc trang phục dân tộc theo phong tục tập quán…

          5. Điều kiện và giấy tờ mang theo

          - Công dân từ đủ 14 tuổi trở lên, cư trú trên địa bàn xã đều thuộc diện cấp CCCD theo quy định.

          - Công dân mang theo Căn cước công dân (nếu đã được cấp), chứng minh nhân dân, giấy khai sinh để đối soát thông tin đảm bảo chính xác.

          - Đối với thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử: Công dân mang theo CCCD, công dân cần có 01 số điện thoại thường xuyên sử dụng để đăng ký 01 tài khoản định danh điện tử (khuyến khích công dân sử dụng số điện thoại chính chủ); mang theo thẻ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe (ô tô, xe máy), đăng ký phương tiện (ô tô, xe máy, xe máy điện..), mã số thuế... để tích hợp vào tài khoản định danh điện tử.

          Chú ý:

          - Công an huyện phối hợp Vinaphone và Viettel thực hiện đăng ký sim chính chủ miễn phí, phối hợp Ngân hàng Agribank mở tài khoản ngân hàng miễn phí cho công dân tại điểm cấp CCCD và tài khoản định danh điện tử. 

          - Các trường hợp thay đổi thông tin cá nhân trên hệ thống Dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc trong giấy CMND, CCCD cũ thì yêu cầu mang theo giấy tờ dùng để thay đổi thông tin cá nhân như: Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu, quyết định cải chính hộ tịch…

          Đề nghị các đoàn thể xã, các đồng chí trưởng các thôn tuyên truyền, thông báo rộng rãi đến quần chúng nhân dân trên địa bàn xã biết để đến Trụ sở Công an xã để thu nhận hồ sơ cấp CCCD có gắn chíp điện tử, thu nhận hồ sơ định danh điện tử.

          UBND xã Yên Thịnh trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:

- Đội QLHC – CAH;

- TT ĐU xã;

- CT, PCT UBND xã;

- UBMTTQ và các đoàn thể xã;

- Các Đ/c Trưởng thôn;

- Công an viên trên địa bàn xã;

- Lưu: VP, CAX.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Hoàng Trung Tá