Skip to main content

Đảng ủy, Hội Đồng Nhân Dân

TT

Họ Và Tên

Chức vụ

Địa chỉ

Ghi chú

1

Nguyễn Khánh Khoa

Bí Thư Đ.U – CT HĐND

Xã Yên Thịnh

0963946768

2

Ngô Văn Đúng

Phó Bí thư TT Đ.U

Xã Yên Thịnh

0389683808

3

Hoàng Trung Tá

Phó Bí thư ĐU – CT UBND

Xã Yên Thịnh

0372089468

About