Skip to main content

Ủy ban MTTQ, Đoàn thể

TT

Họ Và Tên

Chức vụ

Địa chỉ

Ghi chú

1

Hoàng Trung Hiệp

Chủ tịch UB MTTQ

Xã Yên Thịnh

0349753452

2

Vi Thị Cầm

Chủ tịch hội LHPN

Xã Yên Thịnh

0396226475

3

Ngô Ất Mão

Chủ tịch Hội ND

Xã Yên Thịnh

0982402656

4

Mè Văn Tuân

Chủ tịch Hội CCB

Xã Yên Thịnh

0385624450

5

Hoàng Văn Mỵ

Bí thư Đoàn TN

Xã Yên Thịnh

0963690389

 

Đang cập nhật

About