Skip to main content

Ủy ban nhân dân

TT

Họ Và Tên

Chức vụ

Địa chỉ

Ghi chú

1

Hoàng Trung Tá

Chủ tịch UBND

Xã Yên Thịnh

0372089468

2

Phùng Văn Tùy

Phó CT UBND

Xã Yên Thịnh

0915541503

3

Phùng Văn Vỹ

CC Kế toán – TC

Xã Yên Thịnh

0985377022

4

Phùng Quốc Dân

CHT Ban CHQS

Xã Yên Thịnh

0387268166

5

Ngô Văn Vượng

CC Địa chính

Xã Yên Thịnh

0974437548

6

Lương Thanh Tùng

CC Địa chính

Xã Yên Thịnh

0386208228

7

Phạm Thị Mai

CC VP – TK

Xã Yên Thịnh

0978325784

8

Đỗ Văn Thịnh

CC VP – TK

Xã Yên Thịnh

0982966156

9

Hoàng Thị Mai Anh

CC Tư pháp – HT

Xã Yên Thịnh

0984451649

10

Hoàng Thị Điều

CC Tư pháp – HT

Xã Yên Thịnh

0333457918

11

Vy Đức Anh

CC VH-XH

Xã Yên Thịnh

0963926007

12

Lê Thị Vân

CC VH-XH

Xã Yên Thịnh

0356513516

13

Triệu Như Phúc

Trưởng Công an

Xã Yên Thịnh

0988507626

Đang cập nhật

About