Skip to main content
Trích yếu Thông báo lịch thu nhận hồ sơ cấp CCCD, định danh điện tử trên địa bàn xã Yên Thịnh
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch triển khai thực hiện công tác văn thư lưu trữ năm 2023 trên địa bàn xã Yên Thịnh
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Subscribe to Văn bản của Xã

About