Skip to main content
DANH SÁCH DỊCH VỤ LƯU TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỮU LŨNG 

 

Hữu Liên – Điểm đến hấp dẫn và thân thiện.

 

Huyện Hữu Lũng tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu Đề án phát triển du lịch

 

Huyện Hữu Lũng tổ chức đào tạo triển khai phát triển kinh tế số trên địa bàn

 

Lễ hội Trò Ngô (Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia)

 

Khu căn cứ khởi nghĩa Hoàng Đình Kinh

 

Chùa Sơn Lộc

Di tích Chùa Sơn Lộc hay còn gọi Chùa Làng

Di tích Cây Đa phố Phổng

 

Di tích Đền Bậm

Di tích Đền Bậm thuộc thôn Bến Lường, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TÀI NGUYÊN DU LỊCH XÃ YÊN THỊNH, HUYỆN HỮU LŨNG

 

Subscribe to Văn hóa - Xã hội

About