Skip to main content

DANH SÁCH DỊCH VỤ LƯU TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỮU LŨNG 

 

DANH SÁCH HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ LƯU TRÚ

TT

Biển hiệu

Địa chỉ

Số phòng

Số điện thoại

1

 Nhà nghỉ Như Nguyệt

Số 08, đường Hoàng Đình Kinh, khu Tân Mỹ II, thị trấn Hữu Lũng

12 phòng  (đôi 8,  đơn 4)

0983.158.369

2

Nhà nghỉ Thương mại

Khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng

8 phòng (đôi 7, ba 1)

02353.827.715

3

Nhà nghỉ  Giang Lợi

Khu Tân Mỹ I, thị trấn Hữu Lũng

7 phòng ( Đôi 2, đơn 5)

0914.476.919

4

Nhà nghỉ Hoàng Gia

Khu Tân Mỹ I, thị trấn Hữu Lũng

13 phòng đôi

0989.815.851

5

Nhà nghỉ  Lam Sơn

Thôn Rừng Dong, xã Đồng Tân

9 phòng (Đôi 4, đơn 5)

0961.384.151

6

Nhà nghỉ  Minh Lộc

Thôn Rừng Dong, xã Đồng Tân

16 phòng (Đôi 5, Đơn 11)

0913.543.679

7

Nhà nghỉ Bằng Lăng Tím

Thôn Rừng Dong, xã Đồng Tân

 14 phòng (Đôi 2, Đơn 12)

0977.419.345

8

Nhà nghỉ Mai Về

Thôn Rừng Dong, xã Đồng Tân

13 phòng (Đôi 3, đơn 10)

0913.195.046

9

Nhà nghỉ Kim Tuyến

Thôn Rừng Dong, xã Đồng Tân

8 phòng ( Đôi 2, Đơn 6)

0965.239.990

10

Nhà nghỉ Gấu Anh

Thôn Rừng Dong, xã Đồng Tân

10 phòng (Đôi 2,  Đơn 8)

0335.166.909

11

Nghà nghỉ Khánh Sen

Thôn Rừng Dong, xã Đồng Tân

12 phòng (Đôi 5, đơn 7 )

0983.445.090

12

Nhà nghỉ Ngọc Khánh

Thôn Ao Đẫu, xã Sơn Hà

9 phòng (Đôi 3, đơn 6)

0966.092.669

13

Nhà nghỉ Quỳnh Anh

Thôn Ao Đẫu, xã Sơn Hà

24 phòng (Đôi 6, đơn 18)

0983.203.150

14

Khách sạn Bình Minh

Thôn Bến Lường, xã Minh Sơn

16 phòng (Đôi 3, Đơn 13)

0986.936.178

15

Nhà nghỉ Núi Một

Thôn Phổng, xã Vân Nham

6 phòng (Đôi 4, đơn 2)

0942.453.626

16

Nhà nghỉ Gốc Quýt

Thôn Lay, xã Thanh Sơn

6 phòng đơn

0357.979.394

17

Nhà nghỉ Trung Kiên

Thôn Lay, xã Thanh Sơn

5 phòng đơn

0353.036.576

 

DANH SÁCH CÁC HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ DU LỊCH CỘNG ĐỒNG

TT

Hộ kinh doanh

Địa chỉ

Số điện thoại

1

Vy Văn Khiểm

Xã Hữu Liên

0379.823.362

2

Lèo Thị Thim

Xã Hữu Liên

0333.779.650

3

Hoàng Văn Chĩnh

Xã Hữu Liên

0369.097.390

4

Vy Văn Miệu

Xã Hữu Liên

0368.261.088

5

Hoàng Mạnh Hưởng

Xã Hữu Liên

0388.976.099

6

Nguyễn Đình Lâm

Xã Hữu Liên

0989.320.802

7

Sầm Thị Vân

Xã Hữu Liên

0977.348.700

8

Hoàng Văn Băng

Xã Hữu Liên

0979.312.433

9

Lèo Thị Thuật

Xã Hữu Liên

0388.503.836

10

Hoàng Văn Thoạn

Xã Hữu Liên

0366.016.608

11

Mè Văn Báo

Xã Yên Thịnh

0968.214.563

12

Vi Thị Tứ

Xã Yên Thịnh

0982.402.656

13

Phan Văn Môn

Xã Yên Thịnh

0367.153.664

14

Ngô Văn Đức

Xã Yên Thịnh

0967.482.451

15

Đỗ Quý Hoàng

Xã Yên Thịnh

0982.459.582

16

Mè Văn La

Xã Yên Thịnh

0975.653.688

             

 

 

 

 

 

About