Skip to main content

Huyện Hữu Lũng hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng theo Nghị quyết 17/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

 Để thực hiện Nghị quyết s17/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025 có hiệu quả và theo đúng kế hoạch của tỉnh đề ra.

anh

Ảnh: Đoàn thẩm định các hộ kinh doanh dịch vụ Homestay

Qua 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn tiến hành thẩm định được 06 hộ Homestay đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ (xã Hữu Liên 05 hộ; xã Yên Thịnh 01 hộ), đồng thời đề nghị hỗ trợ kinh phí theo Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025 với tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ là 120.000.000đồng (Một trăm hai mươi triệu đồng).

 

 

 

Nguyễn Thị Hảo

Phòng VH&TT

About