Skip to main content

Di tích Cây Đa phố Phổng

 

Cây Đa cổ thụ nằm giữa chợ phố Phổng xã Vân Nham huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Chợ Phổng cách trung tâm huyện Hữu Lũng 16km về phía Tây.

Cây đa Phố Phổng là di tích lịch sử cách mạng là một cây đa già (khoảng 250 tuổi) cành lá xum xuê, từ thân cây mọc ra nhiều nhánh vươn ra bốn hướng và từ các cành cây này lại có rễ rủ xuống và tạo thành thân cây,..Tại đây đã diễn ra sự kiện lịch sử ngày 28 tháng 9 năm 1945 dưới bóng cây cổ thụ này nhân dân các dân tộc xã Vân Nham dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện Hữu Lũng đã tổ chức một cuộc mít tinh lớn tuyên bố chính quyền thuộc về tay nhân dân, chấm dứt chế độ thực dân phong kiến, tuyên bố Thành lập Ủy ban Cách mạng Lâm thời và cử ông Lã Văn Lô làm chủ tịch Lâm Thời.

Ảnh: Cây đa phố Phổng

Địa điểm cây Đa phố Phổng được các nhà nghiên cứu lịch sử, Ban Tuyên Giáo huyện Hữu Lũng đánh giá đây là một di tích Lịch sử quan trọng góp phần vào thắng lợi của huyện Hữu Lũng cũng như của tỉnh Lạng Sơn nói chung sau này.

Cây đa phố Phổng là một di tích lịch sử cách mạng được xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2002 (Quyết định số 41/2002/QĐ-UBND ngày 02/10/2002 của UBND tỉnh).

 

Hoàng Tuyết

Phòng VH&TT

 

About