Skip to main content

Huyện Hữu Lũng tổ chức đào tạo triển khai phát triển kinh tế số trên địa bàn

 

Thực hiện Kết luận của đồng chí Nguyễn Khắc Lịch Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn tại cuộc họp trực tuyến 3 cấp về triển khai phát triển kinh tế số. Chiều ngày 23/7/2021 Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng tổ chức đào tạo triển khai phát triển kinh tế số trên địa bàn chia làm 2 lớp tại UBND huyện và tại xã Đồng Tân. Giao cho 02 đơn vị là Bưu điện huyện và chi nhánh Viettel Hữu Lũng  trực tiếp đào tạo với hơn 200 người tham gia chủ yếu là các hộ gia đình có chất lượng sản phẩm VietGap, OCOP và có nhiều sản phẩm nông sản có nhu cầu mua bán thông qua cửa hàng số.