Skip to main content

Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với nhân dân

Ngày 24/9/2021 tại UBND xã Yên Thịnh diễn ra hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với nhân dân.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND – UB MTTQ VN xã, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội và các đồng chí Cán bộ công chức xã, các đồng chí là Bí thư chi bộ - Trưởng thôn của 9/9 thôn trong địa bàn xã gồm 93 đại biểu

a

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Trong không khí thẳng thắn, cởi mở và xây dựng, các đại biểu đã có những ý kiến nêu lên những khó khăn, vướng mắc và có những đề xuất, kiến nghị liên quan việc đến lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, chế độ chính sách và một số lĩnh vực về đất đai yêu cầu được hội nghị làm rõ.

Với tinh thần trách nhiệm cao, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã, các cán bộ công chức xã liên quan đã lắng nghe, tiếp thu đồng thời trao đổi, giải thích cụ thể, xác đáng các vấn đề mà đại biểu nêu ra. Qua đó góp phần củng cố niềm tin, mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Chính quyền với nhân dân trên địa bàn./.

Lê Vân

Lê Vân – Công chức VHXH

About