Skip to main content

Lễ khởi công xây dựng Nhà văn hóa xã

       Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 23/02/2021 của UBND huyện về thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn huyện Hữu Lũng năm 2021, Quyết định số 4588/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 về phê duyệt báo cáo KT – KT xây dựng công trình nhà văn hóa xã Yên Thịnh, huyện Hũu Lũng. Sáng ngày 03/8/2021 UBND xã Yên Thịnh khởi công đào móng xây dựng Nhà văn hóa xã.

 

Ảnh: Khởi công làm móng NVH xã

 

Nhà Văn hóa xã Yên Thịnh được xây dựng tại thôn Gò Mãm, liền kề trụ sở UBND xã, có tổng diện tích 334m2 gồm hội trường có diện tích 156m2, sân khấu 61m2 có các phòng chức năng và phòng làm việc đảm bảo diện tích đạt chuẩn Quốc gia theo chương trình nông thôn mới với tổng mức đầu tư 3.884.393.000 đồng và giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hữu Lũng làm chủ đầu tư.

Công trình xây dựng với mục đích phục vụ cho các hoạt động hội họp; thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; Phổ biến kiến thức khoa học và đời sống cho nhân dân; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khỏe, nâng cao dân trí cho nhân dân trên địa bàn.

Công trình dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2021 để hoàn thành tiêu chí số 6 “Cơ sở vật chất” trong chương tình xây dựng nông thôn mới để hoàn thiện hồ sơ công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021

 

Lê Vân

Công chức VHXH xã

About