Skip to main content

Phát huy vai trò của Thanh niên trong xây dựng Nông thôn mới

 

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021, phát huy vai trò Thanh niên chung tay xây dựng Nông thôn mới.

Ngày 24/10  Đoàn Thanh niên xã Yên Thịnh phối hợp cùng với Huyện đoàn Hữu Lũng và các đơn vị Đoàn trực thuộc, các em học sinh lớp 7, 8, 9 trường Trung học cơ sở  xã Yên Thịnh tiến hành dọn dẹp vệ sinh môi trường tại xã Yên Thịnh như với các hoạt động cụ thể như:  thu gom và xử lý  rác thải 2 bên đường, khơi thông và thu gom rác thải ở suối và mương nước, cắm 2 biển CẤM ĐỔ RÁC nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong công tác bảo vệ môi trường.

a

Thu gom và xử lý rác thải

Đây là hoạt động ý nghĩa và rất thiết thực nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong công tác bảo vệ môi trường, vì một môi trường xanh sạch, đẹp với chiến dịch “làm cho thế giới sạch hơn”, “cùng hành động vì một môi trường nông thôn bền vững và là hoạt động cần được duy trì thường xuyên./.

 

 

 

 

Lê vân

Công chức VHXH xã

About