Skip to main content

Ra quân làm sạch vệ sinh môi trường

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới.  Ngày 12/10/2021 tại xã Yên Thịnh diễn ra các hoạt động thực hiện công tác vệ sinh môi trường để thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường, tại 09/09 thôn. Thành phần tham gia gồm có UB MTTQ xã, các ban ngành đoàn thể xã (Hội Nông dân, Hội CCB, Đoàn TN và Hội LHPN xã) và 09 đồng chí Trưởng các thôn và tất cả các đồng chí trong các ban ngành của các thôn. Thực hiện quét dọn vệ sinh xung quanh trục đường chính của xã, thôn, Nhà văn hóa các thôn, phát quang cỏ xung quanh, phát dọn đường đi để đảm bảo sạch sẽ và gọn gàng.

a

Ảnh: Ra quân làm sạch vệ sinh môi trường

Với mục đích hoàn thành tiêu chí số 17 tiêu chí về môi trường trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới phấn đấu cuối năm 2021 được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, đường hoa đẹp.

Lê Vân

Công chức VHXH xã

About