Skip to main content

Tiếp tục Ra quân làm sạch vệ sinh môi trường

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêu chí 17 tiêu chí về môi trường góp phần làm cho môi trường xanh sạch, đẹp.

a

Ảnh: Phát quang đường làng, ngõ xóm

Ngày 13/10/2021 tại xã Yên Thịnh tiếp tục diễn ra các hoạt động thực hiện công tác vệ sinh môi trường để thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường, tại 09/09 thôn. Thành phần tham gia gồm có Lãnh đạo Đảng ủy – HĐND- UBND - UB MTTQ xã, các ban ngành đoàn thể xã (Hội Nông dân, Hội CCB, Đoàn TN và Hội LHPN xã) và 09 đồng chí Trưởng các thôn và tất cả các đồng chí trong các ban ngành của các thôn. Thực hiện quét dọn vệ sinh xung quanh trục đường chính của xã, thôn, Nhà văn hóa các thôn, phát quang cỏ xung quanh, phát dọn đường liên thôn, thu gom rác thải để đảm bảo sạch sẽ và gọn gàng vì một môi trường xanh sạch, đẹp với chiến dịch “làm cho thế giới sạch hơn”, “cùng hành động vì một môi trường nông thôn bền vững.

 

 

 

Lê Vân

Công chức VHXH xã

 

About