Skip to main content

Trồng hoa bên đường nông thôn mới

 

Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 23/02/2021 của UBND huyện về thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn huyện Hữu Lũng năm 2021, Quyết định số 980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 Quyết định về ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020. Năm 2021 UBND xã Yên Thịnh đăng kí phấn đấu về đích nông thôn mới hoàn thành 19/19 tiêu chí trong năm 2021.

Ngày 17, 18/8/2021 Hội Nông dân phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên xã tiến hành tổng vệ sinh và trồng hoa hai bên trục đường chính của xã.

a

Ảnh: Trồng hoa giấy bên đường

 

Với mục đích hoàn thành tiêu chí số 17 tiêu chí về môi trường trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới phấn đấu cuối năm 2021 được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, đường hoa đẹp. Trong 2 ngày các lực lượng đã vệ sinh đường và trồng được 30 chậu hoa giấy các màu hai bên đường thừ thôn Gò Mãm đến thôn Coong với chiều dài khoảng 500m.

Lê Vân

Công chức VHXH xã

 

About