Skip to main content
Huyện Hữu Lũng hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng theo Nghị quyết 17/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

 Để thực hiện Nghị quyết s17/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025 có hiệu quả và theo đúng k

Kết quả triển khai, thực hiện mua sản phẩm trên sàn thương mại điện tử

 

Khai giảng lớp nuôi và phòng trị bệnh cho trâu bò

Đ

Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với nhân dân

N

Subscribe to Kinh tế - Chính trị

About